รายละเอียดการสมัครงาน

กรุณาอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามรายละเอียดในหน้านี้อย่างเคร่งครัด


 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ ใบสมัครงาน โรงเรียนดาวนายร้อย
 2. ส่งวิดีโอตามรายละเอียดด้านล่าง (มีผลในการพิจารณา)
 3. รอเรียกสัมภาษณ์

หัวข้อที่กำหนดในวิดีโอ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

 1. แนะนำตัวเอง
 2. ทัศนคติที่มีต่อตำแหน่งานที่สมัคร
 3. เหตุผลที่เลือกสมัครงานกับดาวนายร้อย
 4. หากโรงเรียนเลือกท่านเข้าทำงาน ท่านจะทำสิ่งใดให้กับโรงเรียน

หัวข้อเพิ่มเติม! เฉพาะ ครู ติวเตอร์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

1. วิดีโอการสอนที่ 1 ให้สอนตามเนื้อหาที่กำหนดในเอกสารการสอนด้านล่าง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

2. วิดีโอการสอนที่ 2 ให้เลือกเนื้อหาที่ตนเองถนัด 1 เรื่อง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)

รายละเอียดและวิธีการส่งวิดีโอ

 • เรื่องราวในวิดีโอเป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด
 • ขนาดไม่เกิน 25 MB ต่อ 1 อีเมล (หากเกินกรุณาแบ่งเป็นหลายๆ ไฟล์)
 • ส่งวิดีโอหรือลิงก์วิดีโอ มาที่ hr@dnr.ac.th
 • หัวข้ออีเมล์ "ตำแหน่ง - ชื่อ สกุล"
  • เช่น ครู ติวเตอร์ คณิตศาสตร์ - นายสมชาย รักเรียน