ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 7 - 8 ก.พ. 58

เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร ได้มีการกวดขันทางด้านวินัย และด้านพลศึกษา โดยนักเรียนให้ความร่วมมือดีมากและมีความเป็นผู้นำสูงขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหารจึงเห็นควร "อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านทุกนาย" และจะกวดขันเพื่อซ่อมเสริมในสัปดาห์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

โทรศัพท์ 074 326 959 (09:00 - 18:00)