การสมัครสอบ เตรียมทหาร ประจำปี 2562 ทุกเหล่า (ข้อมูลล่าสุด !!)

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

การรับสมัครสอบ เตรียมทหาร ประจำปี 2562 ทุกเหล่า กำหนดการ รับสมัคร สอบเตรียมทหาร 62

DNR - ติวเข้ม เก็งข้อสอบ เตรียมทหาร [HD]

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
สอบภาควิชาการ 16 มีนาคม 2562
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
สอบรอบสอง 5 เมษายน 2562
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 19 เมษายน 2562
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rpca.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
สอบภาควิชาการ 17 มีนาคม 2562
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
สอบรอบสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 9 เมษายน 2562
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ
ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2562
รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 22 เมษายน 2562
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtna.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 14 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
สอบภาควิชาการ 23 มีนาคม 2562
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
สอบรอบสอง 30 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://nkrafa.ac.th

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
สอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2562
สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 27 มีนาคม 2562
สอบรอบสอง 31 มีนาคม 2562 , 5 - 8 เมษายน 2562
สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
ประกาศผลสอบรอบสอง 19 เมษายน 2562
มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 22 เมษายน 2562
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.crma.ac.th

ความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นที่นี่... ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ

สมัครด่วน! ติวเข้ม สอบเตรียมทหาร 62
โทร. 074 326 959, 088 758 1707

ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหาร (สำหรับน้องๆ ม.4 ม.5 ม.6)

ติวเข้มสอบเข้าเตรียมทหาร (สำหรบ ม.4 ม.5 ม.6) กับความพร้อมในทุกด้านที่เราเตรียมเพื่อน้องๆที่มีฝันเป็นนายร้อยห้อยกระบี่ ตลอดการติวกับการเน้นวิชาการถึง 90 % (พบกับข้อสอบที่เน้นเก็งกันอย่างตรงเป้า เรียนสบายสมอง โดยเฉพาะ ทบ. และ ตร. ) และการฝึกพละเพียง 10 % (เน้นว่ายน้ำ)

เตรียมทหาร

ตึกอำนวยการ โรงเรียนดาวนายร้อย เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

บรรยากาศการเรียน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

สะดวกสบายกับอาคารเรียนและอาคารนอน ปรับอากาศทุกห้อง สะอาดปลอดโปร่งด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 200 ล้านบาท

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร
เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

อาคารอำนวยการที่สะดวกสบาย และพนักงานที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม พร้อมดูแลให้ความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เบาๆๆ เพียง 15 นาที ทุกเช้า - เย็น เพื่อให้จิตใจและร่างกายพร้อมที่จะเข้าฝึกฝนการทำข้อสอบแข่งขันเข้าเตรียมทหารและเหลือเวลาพอที่จะโทรศัพท์ไปหาคนที่เรารัก ... (พ่อ - แม่) ก่อนเข้าเรียนทุกวัน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร
เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ห้องอาบน้ำ และ ห้องนอน ที่สะอาดกว้างขวาง พร้อมการดูแลความสะอาดจากเจ้าหน้าที่ทั้ง เช้า - เย็น ทุกวัน

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตลอดเวลาน้องๆ สามารถว่ายน้ำได้ทุกวันตามความต้องการ เพื่อความแข็งแรงและผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการ แบบที่น้องๆ อยากฝึกเองหรือมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ เพราะเป็นสระแบบมาตรฐานของดาวนายร้อยเอง

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ตลอดเวลาการติวเข้ม การฝึกพละเป็นเพียง 10% ของกิจกรรมทั้งหมดการติวนี้เน้นวิชาการและการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเน้นและฝึกให้เกิดความชำนาญในการสอบแข่งขัน หลังสอบภาควิชาการ

และหลังสอบเสร็จรอบแรก เรามีนัดพบกันที่ดาวนายร้อย สงขลา เพื่อฝึกพละทุกสถานี และฝึกการสอบสัมภาษณ์ จนถึงวันสอบรอบสอง ในการนี้การฝึกจะเน้นให้นักเรียนได้คะแนนเต็มทุกสถานีด้วยความพร้อมของสถานที่และสระว่ายน้ำของดาวนายร้อยเอง ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์และรุ่นพี่ดาวนายร้อยที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหารเตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพที่สัมผัสได้จริง ทำให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนเต็มหลังเปิดรับสมัครเพียง หนึ่งเดือนเศษ และการเตรียมความพร้อมในการพาน้องๆ สู่สนามสอบด้วยรถบัสปรับอากาศ VIP มีรถนำขบวนเพื่อความปลอดภัย

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

อีกทั้งที่พักปรับอากาศที่เน้นความสะดวกสบายและบุคลากรดาวนายร้อยว่า 50 คน ที่ขนทัพกันไปดูแลน้องๆ และให้กำลังใจกันแบบเกาะติดทุกสถานที่ทุกเวลา เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองได้อุ่นใจ … หายห่วง

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

เตรียมทหาร กวดวิชาเตรียมทหาร

ผู้มีสิทธิ์เรียน

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4, ม.5 หรือ ม.6 เท่านั้น
  • และเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เช่น 2544 2544 2546 เป็นต้น

ระยะเวลาการเตรียมตัว

  • วันนี้ - ปลายเดือน กุมภาพันธ์ เรียนติวเข้มภาควิชาการและพลศึกษา
  • ปลายเดือน กุมภาพันธ์ พาไปสอบเข้าเตรียมทหารที่กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

  • ติวเข้มพิเศษ วิธีลัดและเทคนิคทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว
  • ตะลุยโจทย์ ข้อสอบเตรียมทหารย้อนหลังนับ 10 ปี
  • พร้อมการเก็งข้อสอบที่แม่นยำ จากติวเตอร์มืออาชีพ
  • ฝึกพละ 8 สถานี เหมือนสนามสอบจริง
  • บริการพาไปสอบเข้าเตรียมทหารทั้งสองรอบ (วิชาการ และพลศึกษา)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • โทร. 074 326 959, 088 758 1707 (เวลา 09:00 - 18:00 น.)

การสมัครเตรียมทหาร สอบเตรียมทหาร

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtafa.ac.th

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtna.ac.th

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rpca.ac.th

ประกาศผลสอบ เตรียมทหาร 2562 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.crma.ac.th

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียนดาวนายร้อย เก็บตัวฝึกพละรอบสอง และเตรียมพร้อมการสอบสัมภาษณ์ ให้รอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง สำหรับการสอบรอบสองทุกเหล่าจนถึงวันรายงานตัว รายละเอียดเพิ่มเติม 074 326 959

สมัครด่วน! ติวเข้ม สอบเตรียมทหาร 61
โทร. 074 326 959, 088 758 1707